Eesti Juudi Kogukonnas on esindatud maailma juutide jaoks väga tähtis organisatsioon  – WIZO. Põhjalikumalt organisatsiooni tegevusest saab lugeda allpool.
Ülemaailmne Naiste Sionistlik Organisatsioon WIZO oli loodud 1920 a. Londonis. Põhieesmärgiks oli koguda toetusi maailma rikaste juutide esindajate seas Iisraeli riigi taaslootmiseks.

Mõne aja pärast sai liikumine tuntuks üle kogu Euroopa. Põhimõtteliselt juhtisid seda tuntud sionistlike liidrite abikaasad, õed ja lähisugulased. Oli arusaadav, et tulevasse riiki tulevad inimesed, kes on pärit erinevatest riikidest. Seega oli algselt vaja õpetada neile keelt, anda tööd, ehitada lasteaedu ja meditsiiniasutusi.

Esimesed juudid  tulid tõesti eri riikidest, peamiselt Euroopast. Ühed  tulid ideelistel kaalutlustel, teised – maailmas juhtunud õnnetuste tagajärjel, mille tõttu polnud juute oma riikides enam  vaja: neid lihtsalt saadeti välja. Palju juute tuli Venemaalt  ja Balti riikidest. Aga veel enne seda, kui riik ei olnud füüsiliselt ega materiaalselt valmis vastu võtma nii palju rahvast, võttis saabuvatele abi osutamise enda kanda WIZO. Abi osutati nendest vahenditest, mida eraldasid riikide liidrid, kes kuulusid sellesse ühiskondlikku organisatsiooni.

Tänapäeval kuulub WIZO organisatsiooni 52 riiki, sh Eesti, kus liikumine sai alguse eelmise sajandi 20tel aastatel.  1930. aastal oli registreeritud Eesti WIZO osakond,selle kohta on arhiivis hoiul ametlik dokument. WIZO tegutses Eestis väga aktiivselt: korraldati näitusi, heategevusturge. Kogutud raha läks noorte perede, kes tahtsid minna elama Palestiinasse, toetusfondile,  Abistati ka noorpaare ja vaeseid peresid. Aga põhiliselt toetused läksid noorte koolitusele, kes tahtsid liituda tulevase Iisraeli riigi  loomise protsessiga. Nad pidid selgeks õppima põllumajanduse ja majapidamise nipid, töötamise lastega  nende jaoks uutes tingimustes. Loomulikult  ootasid neid ees raskused. Seega pidid nad palju oskama.

Peale selle WIZO korraldas kirjandusringe, tegeles üritustega, sh ideoloogilistega, mis olid suunatud ühendamisele  juudi idee ümber.

1940. aastal WIZO tegevus lõpetati, nagu ka teiste sionistlike organisatsioonide tegevus. Arvati, et sionistlik tegevus on suunatud uue korra vastu. Peab ütlema, et Eestis  oli WIZO väga aktiivne ja laialt levinud, eriti tudengite seas. Paljud arreteeriti, küüditati ja mõisteti surma.

1991. aastal peale Eesti taasiseseisvumist, oli jälle ametlikult registreeritud Eesti WIZO osakond, mis tegeles andmebaasi loomisega eri liiki abi vajajate kohta, humanitaarabi jagamisega, mis oli tulnud välismaalt ning teiste sotsiaaltegevustega. Kui Juudi Kogukonnas loodi Sotsiaalkeskus, siis Eesti WIZO osakonna liikmed astusid sinna vabatahtliku grupina.

Kord aastas kohtuvad Tel Avivis kõiki 52 riigi esindajad. Nad annavad aru aasta jooksul tehtud töö kohta, teatavad kui palju raha oli kogutud  organisatsiooni fondile üleandmiseks. Balti riigid, Bulgaaria ja Ungari olid sellest sissemaksest vabastatud, sest organisatsioon arvas, et need riigid ei ole isegi oma jaoks piisavalt rikkad. Ülejäänud kannavad üle selle summa, mis oli määratletud vastavalt esialgsetele arvutustele. Projektid, mille peale  kogutud raha läheb  määravad riigid ise. Kuid kõikidele on üks  aadress- Iisraeli Riik. Kui projekt on ellu viidud ning teatud Iisraeli linnas on näiteks ehitatud rehabilitatsioonikeskus lastele või muusikakool andekatele lastele repatrieeritud peredest siis kogunevad esindajad kõikidest WIZO osakondadest selleks, et nad saaks näha, et projekt on käiku lastud ning kuidas see toimib. Hoonele pandud märgistus tunnistab, millise riigi WIZO vahenditest on see ehitatud, mis aastal ning et see on riigi hoole all. Tulevikus hakatakse jälgima, et kogu töö edeneks vastavalt kokkuleppele.

WIZOl on palju programme, töö on üsna suur. Nagu teada, heategevusel pole piiri! Tahate aidata meid? Liituge!