Konverentsi kontseptsioon

logo-web

2013.aastal möödub 95 aastat Eesti Vabariigi iseseisvumisest (24.veebruaril), 65 aastat Iisraeli riigi taastamisest (juudi kalendri järgi ijarikuu 5.päeval, sel aastal 15.aprillis) ja 25 aastat Eesti Juudi Kultuuri Seltsi asutamisest (30.märtsil). Kolme ümmarguse aastapäeva kokkulangemine annab võimaluse esile tuua nende omavahelised seosed ja mõju üksteisele, võimendada inimmõõtmed nende sündmuste käsitlemisel, näidata, missugust mõju avaldasid need sündmused Eesti juutidele, kuidas on kujunenud eestlaste ja juutide suhted selle perioodi vältel

Eesti Vabariigi sünd 95 aastat tagasi andis Eesti juutidele vabaduse arendada kogukonna elu, nautida kultuuriautonoomia seadusega tagatud võimalusi, hoogustas sionistlikku tegevust ja pani aluse repatrieerumisele Pühale Maale. See võimaldas Eesti juutidel võtta osa Iisraeli riigi ülesehitamisest. Iisraeli Riigi taasasutamine 65 aastat tagasi andis juudi rahvale püsimajäämise kindluse. Eesti rahva rahvuslik ärkamine 20. sajandi 80.-ndate lõpus julgustas Eesti juute asutama esimest tollaegses NSV Liidus juudi organisatsiooni – Eesti Juudi kultuuri Seltsi. Eesti ja Iisraeli vaheliste diplomaatiliste suhete siseseadmine tegi juudiriigi olemasolu Eestis nähtavamaks. Eesti Vabariigi pragmaatiline ja tasakaalukas seisukoht Lähis-Ida konfliktis on leidnud tunnustust Iisraeli riigi poolt. Eesti Vabariigi võimud näevad juudi kogukonnas oma partnerit. Kõik Eesti Vabariigi riigipead ja valitsused on alati kinnitanud oma huvi selles, et juudid tunneksid ennast Eestis turvaliselt ja ohutult, mis on soodne ka riigi positiivsele mainele.

Konverentsi lehekülg