Madrichimide Kool – kõlab uhkelt ja vastutusrikkalt! Sest Madrichimid (juudi noortejuhid) ei ole lihtsalt vanemad lapsed  noorteklubis või lastelaagris, kelle peale kõik vaatavad alt ülesse ja üritavad saada nendega sõpradeks. Esiteks, see on suur vastutus ja raske töö – vahendada teadmisi noorematele huvitavas ebatavalises vormis, olla neile eeskujuks,  hoolitseda nende eest ja neid kasvatada.

Lastele vanuses 15-17-aastat, kes soovivad õppida Madrihimide Koolis, toimub vastuvõtt iga kahe aasta tagant. Tulevased madrihimid  saavad eriväljaõppe mitte ainult juudi teematikas, vaid  ka pedagoogika põhialuste teadmistes: kuidas töötada lastega, viia läbi üritusi,  lahendada võimalikke probleeme.

Õppetöö põhineb  mitteformaalse juudi hariduse printsiipidel ja õpetavad nii pofessionaalid  Kogukonnast, kui ka ühekordsete õppuste läbiviimiseks kutsutud spetsialistid. Seega annab madrichimide kool mitmekülgset haridust ja teadmisi nii  judaism alal kui ka pedogoogika ja psühholoogia alal, mis ei ole sugugi  vähem tähtsad.

Esimese aasta jooksul toimuvad teoreetilised tunnid üks kord nädalas. Teisel aastal on praktika. Tulevased noortejuhid tegelevad lastega kogenud madrichimide juhendamisel. Kõige edukamatel, kes on tõestanud oma võimet töötada lastega, võimaldatakse töötada lastelaagris madrichimidena.

Selle programmi väärtuseks  Juudi Kogukonnale on järjepidevus: töö ei ole lihtne ja see põhineb asjaolul, et kogenud lapsed õpetavad vähem kogenuid. Viimased kasvavad ning juba mitte igaüks neist ei taha olla vabatahtlik. Nad avastavad endas midagi muud, liiguvad eluteel edasi, ning asemele tuleb  uus madrichimide põlvkond. Vahepeal Madrichimide Kool kuulutab välja tulevaste noortejuhtide järjekord vastuvõtu. Ja nii läheb see kettina edasi kaotamata selle vajaliku ja keerulise töö tähtsust. Niisugune põlvkondade järjepidevus on Kogukonnale väga tähtis.