llma nende inimeste tohutu kangelasliku  panuseta poleks paljusid meist praegu elus. Need on Suure Isamaasõja veteranid, kes riskisid oma eluga fašismist vabastatud tuleviku nimel!

Juudi Kogukonna Veteranide Ühingus on kokku 97 inimest: need on II maailmaasõjas osalejad (215 inimesest on ellu jäänud ainult 35), ajateenistuse veteranid, Leningradi blokaadi üleelanud, endised getode vangid, tagalaüksuste tööveteranid, veteranide lesed.
Veteranide Ühingu koosolekud toimuvad kaks korda aastas, nõukogu koguneb kord kuus.

Vastavalt Veteranide Õhingu eeskirjale, hoolitsetakse Ühingu veteranide eest, külastatakse haigeid, kellel pole füüsilist võimalust iseseisvalt lahkuda kodukohast, toetatakse eriti abi vajavaid inimesi tänu annetustele.

Veteranide Ühing võtab aktiivselt osa Eesti Juudi Kogukonna üritustest, mis on igati rõõmustav -alati on hea näha, et vanemad inimesed ei ela ainult enda vanuses, vaid osalevad ka sotsiaalses elus. Regulaarselt toimuvad kokkusaamised  nais-sõja veteranidega, samuti veteranide leskedega (Veteranide Ühingus on 20 leske).

Igal aastal tähistatakse sõja tähtpäevi ning loomulikult kõige tähtsam sündmus on Võidu püha.

Ühingu esimees: Juri Mizikov.