Eesti Juudi  Kogukonna nõukogu

Mida suurem on Kogukond, seda rohkem eluliseid küsimusi tekkib iga päev ning kõik need küsimused nõuavad korrektseid ja kaasaegseid lahendusi. Sellel juhul pole paha omada mõningaid eeskirju, mille kasutades elab meie suur organisatsioon. Loomulikult neid eeskirju keegi peab ju vastu võtma! Meie seadusandlikuks organiks Juudi Kogukonnas on nõukogu.

Eesti Juudi Kogukonna nõukogus on 17 liiget. Töö nõukogus – on austatud ja vastutustundlik ametikoht. Nõukogu liikmed peavad leidma kompromistseid lahendusi, arvestades kõikide Kogukonna liikmete huve.

Nõukogu liige töötamisaeg on 4 aastad.

12 nõukogu liiget valitakse Kogukonna üldkoosolekul.

Tegutseva Juudi Kogukonna nõukogu koosseis:

Alla Jakobson, EJK esimees
Avi Dobrõsh
Aleksandr Zdankevitš
Boris Oks
Daniel-Aleksander Chasan
Eduard Klas-Glass
Gennadi Gramberg
Ilja Shterenberg

Konstantin Klugman
Igor Lirisman
Mihail Malkin
Josef Katz
Marika Guralnik
Mark Levin
Samuil Rubinštein
Vadim Latuta

Aleksander Dusman, Ida-Virumaa
Ilona Smuškina, Tartu

Eesti Juudi Kogukonna filiaalid:

Kogukonna nõukogusse kuuluvad Ida-Virumaa, Tartu ja Narva filiaalide esindajad, Need filiaalid aktiivselt tegutsevad nimetatud linnades ja regioonis.

  • Ida-Virumaa Juudi Kogukond (105 inin.)

Tegevused, projektid:

– Pühapäevakool
– Projekt «Centropa»
– Sotsiaalkeskuse filiaal
– Arvutiklubi
– Juudi pühad ja tähtpäevad
– Raamatukogu
– Vokaal-ja instrumentaalansambel “Shalom”

  • Narva Juudi Kogukond (73 inim.)

Tegevused, projektid:

– Juudi pühad ja tähtpäevad
– Raamatukogu
– Väitlusklubi
– Sotsiaalkeskuse filiaal

  • Tartu Juudi Kogukond (70 inim.)

Tegevused, projektid:

– Sotsiaalkeskuse filiaal
– Tartu Ülikooli juudi üliõpilaste liit
– Ajaloolise juudi kalmistu korrashoid
– Juudi pühad ja tähtpäevad
– Klubi “Meie Yiddishkeit”
– Vokaal-ja instrumentaalansambel “Shiri”

  • Pärnu Juudi Kogukond (22 inim.)

Tegevused, projektid:

– Sotsiaalkeskuse filiaal
– Projekt “Soe kodu”
– Ajaloolise juudi kalmistu korrashoid
– Juudi Pühad ja tähtpäevad