Enamik  Juudi Kogukonna noortest liikmetest on Tallinna Juudi Kooli (lühendatult TJK) vilistlased,  kuid ka senjooride põlvkonnas leidub neid, kes on õppinud selles koolis. On ju Tallinna Juudi Kool üks vanimatest rahvuslikest õppeasutustest Eestis.

Tallinna Juudi Kool oli avatud 1924. aastal. Taasavades uksi 1990. aastal sai sellest koolist  esimene kool rahvusvähemusele veel iseseisvumata Eesti Vabariigis.

Tänapäeval on Tallinna Juudi Kool – ainuke juudi kool Eestis. Kuigi õppetöö käib vene keeles, toimub edasine areng kolmes suunas: kvaliteetne haridus riigiprogrammi alusel, juudi haridus (heebrea keel, juudi traditsioonid, ajalugu, kirjandus ja muusika) ning järk- järguline üleminek  eesti õppekeelele. Iga nädal toimuvad koolis „Shabati tunnid”, siin arutatakse moraali ja eetikaga käskude ja traditsioonidega, juudi kalendri ja teiste tähtsate mälestuspäevadega seotud küsimusi.

Vilistlaste kõrged tulemused riigi- ja sisseastumiseksamitel Eesti ja välisriikide õppeasutustesse  näitavad saadud hariduse kõrget taset. Kõik TJK vilistlased räägivad koolist suure ja siira tänutundega. Sellist õhkkonda nagu Tallinna Juudi Koolis te ei leia mitte üheski Eesti õppeasutuses.

TJK õpilased võtavad aktiivseet osa Juudi Kogukonna elust ning juudi noorte organisatsioonidest ja klubidest. Meie arvates  räägib see tähelepanust, mida Kool osutab juudi kasvatusele ja haridusele.

Täpsemat infot Tallinna Juudi Kooli ja sisseastumise tingimuste kohta võib leida Kooli koduleheküljelt:

www.jkool.tln.edu.ee