EGKVÜ – Endiste Getode ja Koonduslaagrite Vangide Ühing.

Paljud Juudi Kogukonna liikmed on läbinud sõja õudusi, olnud getodes, koonduslaagrites… ja jäid ellu. Oma eluga nad tõendavad: inimese vaim on tugev. Nad elavad, et edastada neid mälestusi meile, nende järeltulijatele. Mälestus sellest on raske, sellepärast on mõnikord  palju parem olla koos. Endiste Getode ja Koonduslaagrite Vangide Ühingus on praegu 12 inimesest ja seda juhib Vladimir Perelman,

Juba peaaegu viieteistkümne aasta jooksul  hoolitseb Ühing oma kaaslaste eest, annab neile õigusliku, moraalse ja rahalise toetuse. Nagu varemgi, otsitakse dokumente, mis kinnitavad ühingu liikmete viibimist  getodes ja laagrites natsismi aastatel.

Endiste Getode ja Koonduslaagrite Vangide Ühingu liikmed saavad kokku kord kvartalis, et arutada olulisi küsimusi organisatsioonis, lahendada pakilisemaid probleeme ning lihtsalt mõnusalt aega veeta. Neid, kes ei suuda liikuda iseseisvalt, külastatakse haiglas ja kodus, püüdes hoida inimesi kursusis praeguste sündmustega ning anda moraalset tuge.

Koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga püüab Endiste Geto ja Koonduslaagrite Vangide Ühing teha oma seltsimeeste elu erksamaks ja meeldivamaks.