Betachon Estonia

Me osutame eritähelepanu turvalisusele erinevate ürituste läbiviimisel.

Turvalisuse tagab grupp Bitachon – Eesti Juudi Kogukonna turvateenistus.

Palume teid väga tähelepanelikult ja lugupidamisega suhtuda grupi töösse – vastama selle palvetele ja järgima tema juhendeid.

Grupi liikmetel on 4 aastat edukat kogemust Kogukonna ja selle ürituste turvalisuse tagamisel. Grupp läbis ettevalmistuse Iisraelis, Rootsis ja Prantsusmaal, pidevalt jagavad nad kogemusi ja informatsiooni kolleegidele Euroopa ja Ladina-Ameerika riikidest.

Korraldatakse grupi liikmete füüsilise ettevalmistuse tunde, liidriomaduste arendamise treeninguid, taktikalist ettevalmistust.

Grupi liikmeks võib saada Kogukonna iga liige vanuses alates 18 aastat, kel on soov ennast näidata ja teha head Kogukonnale. Meie pakume võimalust osaleda juudi elus, leida uute sõprade ringi ja saada uued oskused, mis kindlasti kasutust leiavad.

Üksikasjalikuma info saamiseks pöörduge grupi juhi poole tel +372 550 0185.