Tunne omasid!

24. veebruaril toimus traditsiooniline Eesti vabariigi Presidendi vastuvõtt, mis oli pühendatud Eesti vabariigi 96. Iseseisvusaastapäevale. Meie Kogukonda esindasid vastuvõtul: Iisraeli Riigi saadik Soomes ja Eestis Dan Ashbel, Eesti Juudi Kogukonna esinaine Alla Jakobson, Iisraeli Riigi aukonsul Eestis Leon Glikman, Eesti pearabi Shmuel Kot. Tähtis on ära märkida, et mitte ükski Eesti rahvusvähemuste kogukondadest ei saa uhkustada nii suure esindatusega nii  kõrgetasemelisel vastuvõtul.