Me oleme tugevad oma ühtsuses. Eesti Juudi kogukonna liikmed kohtuvad, suhtlevad omavahel ning veedavad palju aega koos. Nad võivad osaleda kõikides kogukonna

programmides ja projektides, samuti kasutada erinevaid privileege. Seltskonna töötajatel tihti küsitakse selliseid küsimusi nagu: kas mina saan liituda kogukonnaga? Mida selleks on vaja teha? Teie mugavuste huvides me jättame teavet nende küsimuste kohta siia.

Eesti Juudi kogukonna liikmeteks võivad saada füüsilised isikud, kes on juudid või juudi päritoluga, kes on vähemalt 13 aastad vana, elavad Eesti Vabariigis, pidavad meeles käesoleva põhikirja ning maksavad liikmemakseid.

EOE liikmed vanuses alla 18 a. ei oma otsustava hääleõiguse, nad ei saa osaleda valimistel ning neid ei saa valida EOE juhtimis- ja järelvalveorganite ühingusse‚

EOE liikmeks võib olla ka juriidiline isik, kui tema tegevuste eesmärgid ning põhihariduse alused ei ole vastuolus Eesti Juudi kogukonda põhikirjaga.

Vastuvõtt EOE likkmete hulka toimub individuaalselt isiklikku avalduse esitamisel. Korda kehtestab EOE esimees.

EOE üksused ja organisatsioonid, välja arvatud neid, mis on seotud religioossete traditsioonidega, võivad ise kehtestada teise liikmete vastuvõttu. Kuulumine mõnda EOE üksusele ei tähenda automaatset sissepääsu EOE organisatsioonile.

EOE liige peab järgima põhikirja, regulaarselt maksma liikmetemaksud ning kui on võimalik, töötada mõnes EOE organisatsioonis ja kaasa aitama EOE liikmete konsolidatsiooni.