Uus, 5773. aasta  algas Eesti Juudi Kogukonnale uue reisiga.

Meie reis ei tule päris tavaline. Seekord me ei sõida võõraile maile ega kaugetesse paikadesse. Reisile kutsuvad juudi-Tallinna tänavad ja põiktänavad.

Esmapilgul tundub see väljend ebaharilikuna. Eesti pealinn, nagu teada, pole Praha, Varssavi, Vilnius ega Riia. Tallinn pole kunagi olnud juudi elu keskuseks – järelikult on asjatu otsida siin linnas selle jälgi? Hoopiski mitte!

Nad elavad meie kõrval luitunud piltidena ja must-valgete postkaartidena, arhiiviplaanidena ja restaureeritud fassaadidena, mälestustena ja ajaleheteateina.

Kalender, mida te leiate, on esimene katse meenutada juudi-Tallinna eksisteerimist. Linna, kus elasid meie rahvuskaaslased ja esivanemad ning millele me paraku pole seni piisavat tähelepanu pööranud.

Tahaks uskuda, et kalendri leheküljed kutsuvad jalutuskäigule Tallinna juudi minevikus. Ning viivad oleviku juurde. Millest algab tee tulevikku – helgesse ja viljakasse.

Head ja heldet teed!

Kalender on välja antud Kofkinite Perefondi vahenditega