Ainult üks aadress

Karu tänav 16…

Vaevalt leidub Tallinnas juuti, kes seda aadressi ei teaks.

Varsti täitub ligi üheksa aastakümmet ajast, mil juudi koolist kõneldakse. Küllap ehk alates hetkest,  mil 11. juulil 1922. aastal asetati tolleaegse Medvedjevski tänavale kaevatud süvendisse tulevase koolihoone nurgakivi.  Kindlasti aga alates 3. veebruarist 1924. aastal, mil Tallinna Juudi Gümnaasiumi  valminud koolihoone pidulikult sisse õnnistati.

Need ammuseid aegu meenutavad ja soliidsusele vihjavad kuupäevad on jäänud meile kalliks ning tähendusrikkaks tänaseni. Kuid tänapäeva juutluse jaoks Eestis on samavõrd tähtis veel üks daatum. Rääkides juubelitele omase paatoseta, on see meile lähem – nii ajaliselt kui isiklikus tunnetuses. Ning selleks kuupäevaks on 2. september 1990, mil Karu tänav 16 asuvasse koolimajja naases juudi elu.

Tallinna Juudi Kool oli järjekorras teiseks õppeasutuseks, mis NSVL Euroopa osas peale ligi pool sajandit kestnud vaheaega avati. Ning kuigi meie naabrid Riias meist aasta jagu ette jõudsid, pole selle sündmuse tähtsust juutidele mitte ainult Eestis, vaid ”ühel kuuendikul planeedist” võimalik üle hinnata.

Tasub vaid meenutada – Karu 16 paiknevas majas õpetati avalikult heebrea keelt ning aulat kaunistas valge-sinine kangas Davidi kilbi kujutisega ajal, mil Nõukogude Liidu ja Iisraeli riigi vahel diplomaatilised suhted puudusid. Juudi koole polnud Moskvas, Leningradis, Kiievis, Vilniuses ….

1990. aasta septembrit ja käesoleva aasta septembrit lahutab kaks aastakümmet. Ajavahemik, mis on ülemaailmse juudi rahva ajaloo seisukohast tühine ning tänase Eesti Vabariigi territooriumil pakutava juudi hariduse ajaloo vaatenurgast lühike. Samas aga soliidne ning austust äratav meie kõigi – tänapäeva juutide jaoks Eestis.

Jah, tänane Tallinna Juudi Kool erineb oma sõjaeelsest eelkäijast mitte ainult nime ja õppekeele poolest, vaid ka kooli vaimult. Seda tunnistavad need, kellel õnnestus 1920ndal ja 1930ndatel Tallinna Juudi Gümnaasiumis õppida. Aga teisiti see ei saanudki olla: vahepealsetel aastakümnetel muutus maailm tundmatuseni.

Õppeasutusest, mis oli juudi hariduse isoleeritud saareke sõjaeelse Eesti mittejuudi elus, on Tallinna Juudi Koolist tänaseks saanud  allikas, kus ammutada juudi kultuuri ja traditsioone puudutavaid teadmisi. Allikas, mille juurde võivad tulla kõik,  kes temast osa tahavad saada. Või kes tahavad tunnetada isiklikku kokkupuudet juudi tsivilisatsiooniga.

Iisraeli giididele meeldib rääkida, et Tel-Aviv oli esimeseks juudi linnaks maailmas, mis arenes koolimaja ümber. Sedasama väita tänapäeva ”juudi Tallinna” kohta poleks mingi liialdus. Sest nii Juudi Kogukonna Keskus kui sünagoog rajati vahepealsel kahekümnel aastal  sellesama Karu tänav 16 asuva koolihoone õuele.

Sellesama koolihoone, kuhu selle aasta 1. septembril tulid uued õpilased. Tulid ning ühinesid õpilaste ja õpetajate toreda perega Tallinna Juudi Koolis, mis tähistab oma kahekümnendat tegutsemisaastat. Tahaks loota, et nad on oma eelkäijate väärilised – nende inimeste väärilised, kes õppisid auväärses koolis kaugetel 20ndatel ja 30ndatel aastatel, meile lähedastel üheksakümnendatel ning veelgi lähematel käesoleva sajandi algusaastatel.

Ühtlasi tahaks soovida, et aadress Karu 16 jääks edaspidigi meile mitte ainult aadressiks, vaid ka traditsioonide, teadmiste, tarkuse sümboliks.

Tallinna Juudi Kooli ja Tallinna Juudi Gümnaasiumi direktorid sõjaeelsel perioodil:

Shmarja Tamarkin       1919-1920

Rafael Vydrin             1920-1925

Samuel Gurin              1925-1941

Praeguse Tallinna Juudi Kooli direktorid:

Aviva Gluhhovskaja   1990-1993

Mihhail Beilinson        1993-2009

Igor Iltšenko               2009 ….

Kalender on välja antud Kofkinite Perefondi vahenditega