Lahkus Genrih Kuritskes

Täna on Eesti Juudi Kogukonnas väga kurb päev – meie hulgast on lahkunud Genrih Kuritskes, kes oli inimene suure tähega. Inimene, keda iseloomustasid sündsus, terviklikkus ja püsivus.

Aastaid Genrih Kuritskes oli meie Kogukonna aktiivne liige, revisioni komisjoni esimees, samal ajal – aktiivne ja erkas Kogukonna veteraanide nõukogu liige.

Suure panuse eest Eesti Juudi Kogukonna arendamisel Gehrih Kuritskes oli kantud meie Kogukonna Kuldraamatusse ja temast sai aunime “Eesti Juudi Kogukonna  Aastainimene“ kandja. Kalendri “Meie Kogukonna 13 tarka” kangelane Genrih Kuritskes kõige tähtsaks elus pidas õppimise, töötamise, perekonna loomise ja laste kasvatamise. Ja nii tegigi.

Kiidetud olgu mälu temast!