Jewish.ee on juba avatud!

Kõik uudiseid, registreerimine Kogukonna üritustele ja programmidele, info, fotogalerii jpm- seda kõike te leiate Kogukonna uuel veebilehel – www.jewish.ee

Juhume teie tähelepanu, et juurdepääsu saamiseks kogu infole peate end registreerima. See protsess võtab teilt kõigest paar minutit, kuid võimaldab edaspidi kasutada veebilehe kõiki võimalusi.

Et aga registreerimise protsess ei oleks igav, siis Kogukond loosib välja märki- mis väärsed auhinnad! Aktsioon kestab 5 nädalat!

Loosimine viime läbi iga nädal reedeti, et Sabbatiks üks õnneseentest, kes läbisid registreerimine läinud nädalal, saaks oma auhinna kätte!

Täname Ilja Bandi, Misha Beshkinit ja Ilja Šmidti projekti graafilise ja tehnilise täitmine eest!