Hanukka 2015! Esimese küünla põletamine

 

Foto: Ilja Šmidt, Pavel Fleisher, Vladimir Goman