EJK ÜLDKOOSOLEK

Lugupeetud Kogukonna liikmed!

Õnnitleme teid läheneva püha PESAHi puhul! Tuletame meelde, et EJK ÜLDKOOSOLEK toimub  26.aprillil kell 13.00 TJK saalis.

Ootame teie aktiivset osavõttu!