Eesti Juudi organisatsioonide pöördumine 15/03/2020

Eesti Juudi Kogukonna, Eesti Juudiusu Koguduse, Eesti Juudi Muuseumi, Tallinna Juudi Kooli ning „Aviv“ lasteaia ühispöördumine. 


Kallid sõbrad! 
Käesolevas kõigi meie jaoks keerulises olukorras meie, nagu ka Eesti Vabariigi ja paljude teiste riikide juhtkonnad, oleme sunnitud vastu võtma rida keerulisi otsuseid. Teeme seda üheskoos ning kutsume teid kõiki ühtsusele. Vaid niimoodi, üheskoos, toetades ühtteist, hoolitsedes lähedastest ning sügava austusega üksteise vastu suudame teha kõike selleks, et üle elada tekkinud kriisi võimalikult valutult.
Mõned päevad tagasi võttis riigi juhtkond vastu otsuse koolide töö peatamisest alates esmaspäevast ning õppetöö üleminekust kaugõppetööle vähemalt kaheks järgnevaks nädalaks. Loomulikult koos riigi ja Tallina linna teiste koolidega sulgeb ajutiselt oma uksed ka Tallinna Juudi Kool. Samal ajal, vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse otsusele, jäävad lasteaiad hetkel veel avatuks (kuigi oli antud ka soovitus võimalusel lapsi sinna mitte tuua). Hoolikalt jälgides tekkinud olukorda oleme vastu võtnud keerulise otsuse juudi lasteaia „Aviv“ töö ajutise peatamisest. Antud otsus oli vastu võetud üksnes laste, nende pereliikmete ning lasteaia personali tervise huvides.
Riigis kehtestatud eriolukorra ning kiiresti arenevate sündmuste tingimustes viib riik sisse aina uusi meetmeid COVID-19 viiruse leviku takistamiseks. Muu hulgas on riigi elanikele tungivalt soovitatud vähendada kontaktide arvu. Oleme juba tühistanud kõiki kavas olnuid üritusi ning sündmusi, ning eilsest päevast on ajutiselt peatatud ka jumalateenistus Sünagoogis.
Iga selline otsus tehakse raske südamega, kuid selge ja põhjendatud võimude signaal annab märku sellest, et koroonaviiruse vastane efektiivne võitlus on võimalik vaid sellistes tingimustes, kui inimesed kontakteeruvad üksteisega vähem, kuna antud viiruse nakatumise koefitsient on eriti kõrge.
Pöörame teie tähelepanu sellele, et Kogukonna hoone, Juudi muuseum ja raamatukogu on ajutiselt külastamiseks suletud. Koroonaviiruse plahvatusliku leviku tingimustes on eriti oluline püsida võimalusel kodus, vältida kontakte ning rahvarohkeid kohti.
Kogukonna Sotsiaalkeskus läheb üle tööle hädaolukorra režiimis (lähipäevadel võtame ühendust kõikide Kogukonna liikmetega ning nende peredega, kelle igapäevane eluga toimetulek on meie abita võimatu, ning arutame koduhoolduse osutamise võimalikke variante, samuti ka teiste teenuste osutamist).
Jälgime tähelepanelikult olukorra arenguid ka regionaalsetes Kogukondades.
Pöörame teie tähelepanu sellele, et Kogukonnas on avatud kriisikeskus, mis põhjalikult jälgib olukorra arenguid ning võtab vastu otsuseid, mis on suunatud meie asutuste liikmete ja töötajate tervise ning heaolu toetamisele. Kõik Kogukonna töötajad on kättesaadavad telefoni teel ning elektroonsetel sidekanalitel.
Alates esmaspäevast avab kriisikeskus infoliini numbril 56998880. Number töötab ööpäevaringselt, palume helistada ainult hädaolukorral.  
Üheskoos ning ühtteist toetades saame tekkinud olukorraga hakkama!

Palun teavitage meid juhul, kui teate kedagi, kes vajab meie abi. Juhul, kui olete valmis osutada mistahes abi Kogukonna riskigrupist liikmetele, palun võtke ühendust kriisikeskusega elektroonposti aadressil: info@jewish.ee , info@ejc.ee

Šavua Tov! 

Soovides teile rahu, tervist ning kõike parimat!

Alla Jakobson
Eesti Juudi Kogukonna esinaine
Shmuel Kot
Eesti pearabi
Boris Oks
Eesti Juudiusu Koguduse esimees
Vadim Rõvlin
Eesti Juudi Kogukonna tegevdirektor
Igor Lirisman
Tallina Juudi Kooli direktor
Svetlana Belova
„Aviv“ lasteaia direktor
Juka Šterenberg
Eesti Juudi Kogukonna kriisikeskuse juhataja