Eesti Juudi Kogukonna pöördumine seoses kahe videoklipi eemaldamisega kunstinäituselt «Minu Poola. Mäletamisest ja unustamisest»

Kallid kogukonna liikmed, partnerid, mõttekaaslased, sõbrad!

Eesti Juudi Kogukond tänab üksikisikuid ja organisatsioone, kes toetasid meie pöördumist Eesti riigi ametiisikute poole seoses vastuvõetamatute eksponaatidega «Minu Poola. Mäletamisest ja unustamisest» näitusel.

Peame lubamatuks olukorda, kus kitsalt rahvuspiire ületavaid ning üldise ja üldinimliku tähendusega sündmusi kasutatakse mitte süvauurimuste ja arutelude eesmärgil, vaid õiglustunnet ja moraalinorme riivava ebaterve tähelepanu püüdmiseks.

Oleme siiralt tänulikud selle eest, et meie protestiga natsistliku genotsiidi – Euroopa juutluse katastroofi – ohvrite mälestuse rüvetamise vastu ühinesid Eesti Vabariigis elavad erinevad rahvus- ja usuvähemused.

Tahame uskuda, et kõnealust juhtumit, mis ei aita kuidagi kaasa meie riigi kuvandi loomisele välismaal, ei taandata skandaalse näituse mingite konkreetsete eksponaatide keelustamisele.

Minevikus asetleidnud traagiliste sündmuste mõtestamiseks ja nende ületamiseks on mitmeid viise. Kuid provokatsioonide, epataaži, skandaalide kasutamine on meie sügava veendumuse kohaselt siin täiesti lubamatud.

Loodame, et meie seisukohta mõistavad nii Tartu Kunstimuuseumi juhtkond kui teised muuseumid, kultuuri- ja haridusasutused ning ühiskond tervikuna meie riigis.

Me seisame avatud ja avameelse dialoogi eest raskete ja valusate teemade käsitlemisel: ainult niisugune lähenemine saab garanteerida, et mineviku julmustest ei saa tänapäeva õudusunenäod.