Author Archives: Jelena Kenina

Meie jaoks ei ole võõraid lapsi! Нет чужих детей!

Nagu me kõik teame, hakkasid Eestisse saabuma bussid põgenikega. Tulnute seas on palju lapsi, kes ei saanud kaasa võtta oma mänguasju, raamatuid ja muid lastele vajalikke asju. 

Me avame lastekaupade kogumise: mänguasjad (mitte plüüsh), värviraamatud, pusled, pliiatsid, viltpliiatsid, visandivihikud, õppemängud jms.

Tähtis! Et lapsed tunneksid selles kohutavas olukorras vähemalt pisut lohutust. 

Soovitav on, et toodud asjad oleksid uued või VÄGA heas korras. 

Kogukonda saab neid tuua alates 3. märtsist tööpäeviti kell 9-18. 

Lisainfo: Yuka Shterenberg (t. 5010445) 

Meie jaoks ei ole võõraid lapsi!

 

Как вы знаете, в Эстонию начали прибывать автобусы с беженцами.

Среди приезжающих много детей, которые не смогли взять с собой свои игрушки, книги, привычные для детского мира вещи.

Мы открываем сбор детских товаров: игрушки (не плюшевые), раскраски, пазлы, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, развивающие игры.

Важно! Чтобы дети хоть немного ощутили комфорт в этой страшной ситуации.

Желательно, чтобы принесенные вещи были новыми или в ОЧЕНЬ хорошем состоянии.

Принести их можно в Общину с 3 марта в рабочие дни с 9 до 6 вечера.

Дополнительная информация: Юка Штеренберг (т. 5010445)

Нет чужих детей!

EJK Kriisisõnum!!! Кризисное сообщение ЕОЭ!!!

Eesti Juudi Kogukond jälgib murega Ukraina olukorda ja on pidevas kontaktis juudi organisatsioonidega üle maailma – ainult koos, üksteist toetades, suudame sel raskel ajal ühtseks jääda. Kogukond töötab tavapäraselt, kõik programmid jätkuvad, oleme valmis olukorrale reageerima, et kõik saaksid vajadusel tuge ja abi. Täna õhtul toimus EJK nõukogu erakorraline koosolek, millel arutati edasist tegevust ning ka seda, kuidas praegune olukord võib mõjutada Eesti Juudi Kogukonna elu ja tööd. 

Juudi rahvusvaheliste organisatsioonide toel oleme valmis aitama juudi põgenikke ja kogukonna liikmete sugulasi, kes on sunnitud Ukrainast ja Venemaalt lahkuma. Eesti Juudi Kogukond on avanud vihjetelefoni abi saamiseks ajutisel majutamisel Eestis, transpordi korraldamisel ja inimeste transportimisel EL-i piires ning esmatarbekaupade, toidupakkide jms hankimisel.

Kriisiabi telefoninumber on 5699 8880.

Samuti pöördume kogukonna liikmete poole, kes on valmis meid aitama abistamise korraldamisel. Valmisolekut palume teatada aadressil: yuka@jewish.ee

Еврейская Община Эстонии с обеспокоенностью следит за ситуацией в Украине и находится в постоянном контакте с еврейскими организациями по всему миру – только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем оставаться сплоченными в это непростое время. Община работает в обычном режиме, все Общинные программы продолжаются, и мы готовы реагировать на ситуацию, чтобы каждый, при необходимости, смог получить поддержку и помощь. Сегодня вечером состоялось внеочередное собрание Совета ЕОЭ, на котором были обсуждены дальнейшие действия Общины, а также то, как сложившаяся ситуация может отразиться на жизни и работе нашей организации.

При поддержке еврейских международных организаций мы готовы помочь еврейским беженцам и родственникам членов Общины, которые вынужденно покидают Украину и Россию. Еврейская Община Эстонии открыла горячую линию по вопросам получения помощи по временному размещению в Эстонии, организации транспорта и перевозки людей внутри ЕС, обеспечению вещами первой необходимости, продуктовыми пакетами и др.

Кризисный номер Общины – 5699 8880

Мы также обращаемся к членам Общины, которые готовы при необходимости помочь нам в организации помощи. Заявить о себе и о своей готовности можно по адресу: yuka@jewish.ee

Tähelepanu!!! Внимание!!!

Nendel päevadel elame kõik ärevusega südames. See, mis toimub, on hirmutav. Kuid just sel ajal on meie jaoks tähtis koos olla. Toetada üksteist. Meie kogukond on käivitanud kriisistaabi, et jälgida olukorda. Me oleme pidevalt ühenduses oma rahvusvaheliste partneritega, arutades võimalusi toetada selle kohutava sõja ohvreid.

Me tahame rahu ja väga loodame, et see saabub peagi!

В эти дни мы все живём с тревогой в сердце. Происходящее пугает. Но именно в это время нам важно быть вместе. Поддерживать друг друга. Наша община активизировала кризисный штаб, мы следим за ситуацией. И постоянно находимся на связи с нашими международными партнерами, обсуждая возможности поддержки пострадавших в этой страшной войне.

Мы хотим мира и очень надеемся, что он скоро наступит!

Программный отчет Общины за 5781 год

Дорогие друзья!

Уже стало доброй традицией накануне Йом Кипура, ожидая хорошей записи в Книгу Жизни, оглядываться на минувший год и вспоминать его самые значимые и яркие события.

Перед вами традиционный программный отчет Общины за прошедший год.

Ознакомиться с отчетом можно пройдя по ссылке.

IN MEMORIAM

Eesti Juudi Kogukond teatab kurbusega Timur Seifulleni lahkumisest ja avaldab sügavat kaastunnet perekonnale ja lähedastele. Timur oli 1988.aastal üks Eestimaa Rahvuste Ühenduse loojaid, pikaaegne esimees ja au president.

COVID-19 Kriis

Riigis kehtestatud eriolukorra ning kiiresti arenevate sündmuste tingimustes Eesti Juudi Kogukonna hoone on ajutiselt külastamiseks suletud. Kogukonnas on avatud kriisikeskus ja avab kriisikeskus infoliini numbril +372 56998880. Number töötab ööpäevaringselt, palume helistada ainult hädaolukorral!

Palun teavitage meid juhul, kui teate kedagi, kes vajab meie abi!

Eesti Juudi organisatsioonide pöördumine 15/03/2020

Eesti Juudi Kogukonna, Eesti Juudiusu Koguduse, Eesti Juudi Muuseumi, Tallinna Juudi Kooli ning „Aviv“ lasteaia ühispöördumine. 


Kallid sõbrad! 
Käesolevas kõigi meie jaoks keerulises olukorras meie, nagu ka Eesti Vabariigi ja paljude teiste riikide juhtkonnad, oleme sunnitud vastu võtma rida keerulisi otsuseid. Teeme seda üheskoos ning kutsume teid kõiki ühtsusele. Vaid niimoodi, üheskoos, toetades ühtteist, hoolitsedes lähedastest ning sügava austusega üksteise vastu suudame teha kõike selleks, et üle elada tekkinud kriisi võimalikult valutult.
Mõned päevad tagasi võttis riigi juhtkond vastu otsuse koolide töö peatamisest alates esmaspäevast ning õppetöö üleminekust kaugõppetööle vähemalt kaheks järgnevaks nädalaks. Loomulikult koos riigi ja Tallina linna teiste koolidega sulgeb ajutiselt oma uksed ka Tallinna Juudi Kool. Samal ajal, vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse otsusele, jäävad lasteaiad hetkel veel avatuks (kuigi oli antud ka soovitus võimalusel lapsi sinna mitte tuua). Hoolikalt jälgides tekkinud olukorda oleme vastu võtnud keerulise otsuse juudi lasteaia „Aviv“ töö ajutise peatamisest. Antud otsus oli vastu võetud üksnes laste, nende pereliikmete ning lasteaia personali tervise huvides.
Riigis kehtestatud eriolukorra ning kiiresti arenevate sündmuste tingimustes viib riik sisse aina uusi meetmeid COVID-19 viiruse leviku takistamiseks. Muu hulgas on riigi elanikele tungivalt soovitatud vähendada kontaktide arvu. Oleme juba tühistanud kõiki kavas olnuid üritusi ning sündmusi, ning eilsest päevast on ajutiselt peatatud ka jumalateenistus Sünagoogis.
Iga selline otsus tehakse raske südamega, kuid selge ja põhjendatud võimude signaal annab märku sellest, et koroonaviiruse vastane efektiivne võitlus on võimalik vaid sellistes tingimustes, kui inimesed kontakteeruvad üksteisega vähem, kuna antud viiruse nakatumise koefitsient on eriti kõrge.
Pöörame teie tähelepanu sellele, et Kogukonna hoone, Juudi muuseum ja raamatukogu on ajutiselt külastamiseks suletud. Koroonaviiruse plahvatusliku leviku tingimustes on eriti oluline püsida võimalusel kodus, vältida kontakte ning rahvarohkeid kohti.
Kogukonna Sotsiaalkeskus läheb üle tööle hädaolukorra režiimis (lähipäevadel võtame ühendust kõikide Kogukonna liikmetega ning nende peredega, kelle igapäevane eluga toimetulek on meie abita võimatu, ning arutame koduhoolduse osutamise võimalikke variante, samuti ka teiste teenuste osutamist).
Jälgime tähelepanelikult olukorra arenguid ka regionaalsetes Kogukondades.
Pöörame teie tähelepanu sellele, et Kogukonnas on avatud kriisikeskus, mis põhjalikult jälgib olukorra arenguid ning võtab vastu otsuseid, mis on suunatud meie asutuste liikmete ja töötajate tervise ning heaolu toetamisele. Kõik Kogukonna töötajad on kättesaadavad telefoni teel ning elektroonsetel sidekanalitel.
Alates esmaspäevast avab kriisikeskus infoliini numbril 56998880. Number töötab ööpäevaringselt, palume helistada ainult hädaolukorral.  
Üheskoos ning ühtteist toetades saame tekkinud olukorraga hakkama!

Palun teavitage meid juhul, kui teate kedagi, kes vajab meie abi. Juhul, kui olete valmis osutada mistahes abi Kogukonna riskigrupist liikmetele, palun võtke ühendust kriisikeskusega elektroonposti aadressil: info@jewish.ee , info@ejc.ee

Šavua Tov! 

Soovides teile rahu, tervist ning kõike parimat!

Alla Jakobson
Eesti Juudi Kogukonna esinaine
Shmuel Kot
Eesti pearabi
Boris Oks
Eesti Juudiusu Koguduse esimees
Vadim Rõvlin
Eesti Juudi Kogukonna tegevdirektor
Igor Lirisman
Tallina Juudi Kooli direktor
Svetlana Belova
„Aviv“ lasteaia direktor
Juka Šterenberg
Eesti Juudi Kogukonna kriisikeskuse juhataja

Eesti Juudi Kogukonna pressiteade 17/03/2019

Eesti Juudi Kogukond jälgib tähelepanelikult koalitsiooniläbirääkimisi ning on mures EKRE partei võimaliku võimutuleku pärast. Selle partei paljud väljaütlemised on vaenulikud rahvusvähemuste suhtes ning on suunatud ühiskonna jagamisele omadeks ja võõrasteks. Kõik see toob kaasa sügavat muret ja kahetsust. 
Juudi kogukonna jaoks on olulised rahvusvahelise õiguse printsiibid ja euroopa väärtused, sealhulgas ka kõikide rahvuste õigus enesemääramisele ning kultuurilise mitmekesisuse säilitamine meie riigis. Me mõistame hukka igasugust antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muu diskrimineerimise ilminguid meie ühiskonnas. 
16. märtsil toimunud intsident, mille käigus solvati Eesti pearabi Shmuel Kot’i meie pealinna tänaval, on signaaliks meile kõigile, meie ühiskonnale. Me peame selliseid ilminguid vastuvõetamatuteks. Oleme pöördunud õiguskaitseorganite poole antud juhtumi uurimiseks, samuti oleme pöördunud MUPO-sse.
Lähipäevadel korraldame kogukonna nõukogu erakorralist nõupidamist, millel töötame välja meie organisatsiooni edasiste tegevuste plaani.


Eesti Juudi Kogukonna nõukogu

Press-release of the Jewish Community of Estonia 17/03/2019

Jewish Community of Estonia expresses its utmost concern while observing coalition negotiations and the chances of EKRE gaining power as a ruling political party.
Many statements of this party are antagonistic towards national minorities and aim at separating the society into insiders and outsiders. This can only cause frustration and regret.
For the Jewish community, the principles of international law and European values ​​are important, including the right of all nations to self-determination and preservation of cultural diversity in our state. We condemn any manifestation of anti-Semitism, racism, xenophobia or other discrimination.
The March 16 incident with insults to the Chief Rabbi of Estonia, Shmuel Kot, in the street of our capital is a signal to all of us, to our society. We consider such manifestations to be unacceptable and impossible.

We appealed to the law enforcement agencies to investigate this incident, and also turned to the MUPO for comments. In the coming days we will hold a special meeting of the Community Council, where we will discuss the current political situation and develop a plan of action for our organization.

Board of the Jewish Community of Estonia