Loeng: Austria sünagoogide virtuaalrekonstruktsioon

Üle viieteistkümne aasta vaadeldi sünagoogide virtuaalrekonstruktsiooni uuringute teemana. See fakt, et need hooned rohkem ei eksisteeri, on keskne aspekt niisugusele lähenemisele.

Esialgu purustatud pühakojad Viinis (Austria) olid taastatud digitaalselt. Hiljem Viini arhitektide tööd said  aluseks rekonstrueerimistöödeks naaberriikides (Tšehhis, Slovakkias, Ungaris).

Bob Martens õppis arhitektuuri ja linnaplaneerimist Eindhovenis(Madalmaad) ja Viinis (Austria). 1994.a. valmistas ta õpetamiseks Viini TÜ-s profiili aines „Ruumalane simulatsioon ja ruumalane disain“. Publitseerib materjale ja peab loenguid samal teemal. 1997.a. on ta Viini TÜ vanem dotsent.  Samuti teeb ta aktiivselt koostööd Herbert Peteriga: õppematerjal ArciCad(Springer, 2002 ja 2004), aastast 1999 koostöö virtuaalrekonstruktsiooni alal ja magistritöö juhendamine, mis oli seotud virtuaalse rekonstrueerimisega, uurimustulemuste publikatsioon turismikäsiraamatus (Mandelbaum Verlag 2009 and LIT-Verlag 2012), samuti osavõtt Euroopa uurimisplatvormis (www.synagogen.info).

Gerbert Peter õppis arhitektuuri Viini TÜ-s (Austria). Oma õpingu ajal töötas erinevates arhitektuurifirmades Viinis. Ta on õpetanud Gratsi TÜ (1995-1996), aastast 1997 õpetab Kunstiakadeemias Viinis. Aastast 2003 töötab arhitektuuri ja temale kaasnevate teenuste valdkonnas firmas iT4eXperts/arutum architecture. Samuti teeb ta aktiivselt koostööd Bob Martensiga: õppematerjal ArciCad(Springer, 2002 ja 2004), aastast 1999 koostöö virtuaalrekonstruktsiooni alal ja magistritöö juhendamine, mis oli seotud virtuaalse rekonstrueerimisega, uurimustulemuste publikatsioon turismikäsiraamatus (Mandelbaum Verlag 2009 and LIT-Verlag 2012), samuti osavõtt Euroopa uurimisplatvormis (www.synagogen.info).

Koraldatud koostöös Austria Suursaatkonnaga.