IN MEMORIAM

Eesti Juudi Kogukond teatab kurbusega Timur Seifulleni lahkumisest ja avaldab sügavat kaastunnet perekonnale ja lähedastele.

Timur oli 1988.aastal üks Eestimaa Rahvuste Ühenduse loojaid, pikaaegne esimees ja au president.