Eesti Juudi seltskonna nõukogu

Mida suurem on kogukond, seda rohkem eluliseid küsimusi tekkib iga päev ning kõik need küsimused nõuavad korrektseid ja kaasaegseid lahendusi. Sellel juhul pole paha omada mõningaid eeskirju, mille kasutades elab meie kogukond. Loomulikult neid eeskirju keegi peab ju vastu võtma!Meie seadusandlikuks organiks Juuri kogukonnas on nõukogu.

Eesti Juudi nõukogus on 18 liiget. Töötada nõukogus on austatud ja vastutustundlik ametikoht. Nõukogu liikmed peavad leidma kompromistseid lahendusi, arvestad kõikide seltskonna liikmete huvidega.

Kuus kohta on kinnitatud järgnevate organisatsioonide taga: Tallina juudi kool, Eesti juudi usukogukond, Ida-Virumaa juudi kogukond, Narva juudi kogukond, Tartu juudi kogukond, II maailmasõja veteraanide ühendus.

12 nõukogu liiget valitakse seltskonna üldkoosolekul.

Nõukogu liige töötamine ametikohal on 4 aastad.

Olemasoleva juudi kogukonda juhatuse liikmete koosseis:

Alla Jakobson, EOE esinaine
Celia Laud
Marina Astanovskaja
Jana Band
Hanon Barabaner
Eduard Klass-Glass
Gennadi Gramberg
Avi Dobrõsh
Igor Lirisman
Josef Katz
Gessi Kozlowski
Semen Rubinstein
Boris Oks
Mark Šagall
Iosif Èidelkind

EOE filiaalide esindajad:

Aleksander Dusman, Ida-Virumaa
Ilona Smuškina, Tartu
Maria Tsikunova, Narva